OSMANLI DÖNEMİ MEŞRUTİYET MADALYASI

ÖN YÜZÜNDE ÇELENK İÇİNDE MEHMED REŞAD HAN 'IN TUĞRASI VE 11 TEMMUZ 1324 YAZISI, ARKA YÜZÜNDE İSE SULTAN REŞAT IN PORTRESİ BULUNMAKTA
ölç. 27mm