OSMANLI DÖNEMİ MEŞRUTİYET MADALYASI

ÖN YÜZÜNDE ÇELENK İÇİNDE MEHMED REŞAD HAN 'IN TUĞRASI VE 11 TEMMUZ 1324 YAZISI, ARKA YÜZÜNDE İSE OSMANLI DEVLET ARMASI BULUNMAKTADIR
ölç. 23MM